Web Associacions (CMS)

El projecte ofert consisteix en una solució global i modular per a la gestió en entorn Web de qualsevol tipus d'associació.

Per a totes aquelles associacions (clubs, culturals, professionals i empresarials, AMPA,s., agrupacions polítiques...) que tenen voluntat de permanència, es fa imprescindible la implantació d'un sistema de gestió professional global que es pugui adaptar a les seves necessitats i anar creixent segons les mateixes, garantint el seu funcionament en el temps.

Això només és possible a través d'una aplicació i un servei professional.

Avantatges que ofereix el nostre projecte

Web Associacions

És un Projecte Web global, permetent cobrir la major part de les necessitats d'una associació donant serveis de valor afegit als seus associats.

És un Projecte modular, la qual cosa permet economitzar costos i contractar només allò que realment es necessita, sense prejudici de poder anar ampliant les funcionalitats en funció de les necessitats.

És un Projecte personalitzat. El projecte es lliura ja funcionant i adaptat a la imatge institucional de l'Associació.

Suport permanent i professional.

El problema amb el qual moltes associacions se solen trobar és que els seus Projectes Web els han fet persones (amics, socis...) en pla voluntarista però que en un moment donat desapareixen o la seva activitat professional o personal no els permeten seguir al capdavant de la mateixes, deixant a l'associació 'penjada'. En molts dels casos el treball realitzat es perd i cal tornar a començar.

Objectius

Tenir presència a Internet mitjançant un Espai Web professional que reforci la imatge de l'Associació i que estigui correctament programat per a la seva indexació en cercadors.

Disposar d'una eina online que permeti mantenir fàcilment actualitzats els continguts de l'Espai Web sense necessitat de coneixements informàtics.

Donar un servei de valor afegit als associats, mitjançant un Espai Web que permeti interrelacionar amb els mateixos. Notícies, accés a documentació pública i privada, llistes de correu, fòrums...

Reforçar la imatge de l'Associació mitjançant un Espai Web professional i modern.

Poder gestionar fàcilment la Base de dades dels associats.

Disposar d'un servei de manteniment i assessorament permanent, amb el que l'Espai Web no es quedi obsolet.

Disseny

L'Espai Web es lliura ja funcionant, amb el disseny personalitzat amb la imatge i colors institucionals de l'Associació i optimitzat per al seu posicionament en cercadors.

Estructura

L'estructura que es proposa és a títol genèric i informatiu. El Projecte es posa en funcionament adaptat als continguts i necessitats reals de l'Associació. S'accedirà directament a la pàgina principal, on apareixeran de forma destacada les últimes notícies i esdeveniments incorporats i que contindrà a més els següents apartats:

 • L'Associació
  • Aquest apartat contindrà informació institucional de l'Associació.
  • Història i evolució (qui som).
  • Missió i valors.
  • Organigrama o Junta Directiva (si escau).
 • Notícies
  • Es podran publicar tot tipus de notícies mitjançant la inserció de text, fotografies i fitxers per a descàrrega. Podran seleccionar quines notícies volen que apareguin destacades en portada i durant quin temps i quines són d'accés públic o privat.
 • Enllaços
  • En aquest apartat podran inserir tants enllaços com desitgin, podent-los agrupar per temes. Es mostrarà un títol, una breu descripció i enllaç a la Web corresponent.
 • Contactar
  • Dades de contacte.
  • Plànol de situació vinculat a Google Maps.
  • Formulari per a sol·licitud d'informació.
 • Xarxes Socials
  • Enllaç a les diferents pàgines de Xarxes Socials (Facebook, Twitter...) en les quals l'Associació tingui presència.
 • Mapa Web
  • Per millorar la indexació en cercadors es generarà un mapa Web amb enllaços directes a tots els apartats de la Web.
 • Avís Legal
  • Espai obligatori per la Llei Qualificada de Protecció de Dades amb informació legal i dades d'identificació i registre de l'empresa.