Posicionament Web (SEO) – Màrqueting on line

Posicionament web (SEO)

Per a què serveix una pàgina web si ningú la visita?

De què serveixen els visitants si no es converteixen en clients?

El posicionament en els principals cercadors atorga a la seva web la visibilitat necessària perquè els usuaris d'Internet el visitin i es converteixin en clients. En particular, aparèixer en les primeres posicions a Google és quelcom indispensable si volem generar trànsit cap el nostre lloc web, ja que Google respon a més del 80% de les recerques d'Internet.

Web Gestió creu que el pas previ a tota acció de màrqueting digital i tècnica de promoció del seu web és l'optimització del seu codi font, de manera que permeti una bona indexació natural en els motors de recerca.

La modalitat de posicionament web natural és més lenta que campanyes de PPC i altres, però els resultats són més efectius. El retorn d'inversió és molt alt.

Millorem la rentabilitat del seu web garantint la seva posició en les primeres pàgines de recerca dels buscadors de forma natural, per les paraules clau que acordem conjuntament.

Consisteix en realitzar una sèrie d'accions i optimitzacions a la seva web que aniran pujant el posicionament del seu web de forma natural. Es basa en una estratègia lenta però segura, que farà que els buscadors considerin i trobin el seu web més rellevant que les pàgines web de la competència.

A Web Gestió també ajudem als nostres Clients a posicionar la seva web o botiga virtual amb plans específics degudament estudiats i preparats per aquesta finalitat, col·laborant activament amb altres empreses específiques del sector del màrqueting on line d'Andorra i Espanya.