Per què una web?

Ha pensat quantes oportunitats de negoci ha pogut perdre la seva empresa per no disposar d'una pàgina Web, i quantes li ha arrabassat la seva competència?

A continuació li exposem 10 de les raons més importants per les que la seva empresa ha d'estar present a Internet sense demora:

  • La majoria dels seus competidors tenen una Web o estan desenvolupant-la.
  • Li dona credibilitat, demostrant que la seva empresa o negoci està al dia amb els nous canvis.
  • Pot reduir el cost de les seves vendes.
  • Oferir un bon Servei al Client i a baix cost.
  • Ràpida introducció de productes a baix cost.
  • Ràpida comunicació a baix cost.
  • Es crea una presencia 24/7, les 24 h del dia i els 7 dies de la setmana, durant tot l'any.
  • Obertura de nous mercats amb expansió internacional a baix cost.
  • El feedback del marketing és extremadament ràpid.
  • En un breu espai de temps, l'empresa que no estigui present a Internet no existirà pels consumidors.

A totes aquestes raons podríem afegir-ne altres, però només farem un èmfasi especial en el fet de que Internet és la millor forma de respondre a les preguntes més freqüents dels seus clients, sense pèrdua de temps per la seva part.