Manteniment web i Suport tècnic

Mantenir el seu lloc web esdevé més important que, de vegades, el disseny de la seva web.

Per què? Perquè millorarà la credibilitat de la seva presencia a Internet. Si manté la seva web al dia tornaran a visitar-la els que ja ho havien fet anteriorment i serà més fàcil obtenir noves visites i, per tant, nous potencials clients.

Per a que una web tingui èxit no és suficient amb un disseny excel·lent, sinó que també requereix d'un manteniment constant, ofertes de productes, preus, imatges i actualitzacions depenent de l'activitat de la seva web.

El ranking de la seva pàgina web millorarà en buscadors com Google o Yahoo, donat que aquests prioritzen aquelles webs que actualitzen els seus continguts amb més freqüència en front a les que no ho fan.

Basant-nos en l'experiència i les necessitats dels nostres Clients, hem millorat i ampliat l'oferta de contractes de manteniment web perquè pugui triar la que millor s'adapti a les seves necessitats.