Creació de textos per a web

Redacció de contingut webAquesta és la feina més complicada d'una web i la que, per experiència, més els ha costat a molts clients, perquè no es tracta només d'escriure, sinó que cal reflexionar primer, saber el què es vol dir i a qui ho volem dir i, a més, cal fer un redactat adequat al llenguatge d'Internet.

Hem vist com molts projectes s'endarrereixen a causa dels continguts i també com alguns d'aquests redactats no reflectien el que el client volia transmetre o no els llegia ningú perquè eren massa tècnics. En definitiva, no complien amb els objectius del client ni satisfeien les expectatives dels usuaris.

Què us proposem?

Crear uns textos que parlin com els seus destinataris, que persuadeixin sense enganyar i informin sense avorrir, transmetent la identitat de la seva empresa o organització, o la seva com a professional amb uns enllaços interns (Linkbuilding) que permetin interactuar intuïtivament i facilitin el posicionament del web als cercadors.

Com ho fem?

  • El nostre Cap de Projecte i el Client defineixen els objectius del web, en relació amb l'estratègia empresarial, tenint en compte les característiques i les necessitats dels seus usuaris.
  • Escrivim els articles en base als seus objectius i destinataris, amb un llenguatge adequat a Internet i tenint cura de l'estructura i el disseny gràfic del web, intentant, en tot moment, afavorir el posicionament en els cercadors.
  • Revisem cada article: densitat de mots clau, ortografia i estil, modismes i un exhaustiu control de no duplicitat, verificant cada oració a Google per garantir articles inèdits pel cercador, de manera que tinguin un impacte positiu en el posicionament web. Si detectem una oració amb contingut semblant a alguna de ja indexada per Google, es refusa l'article.
  • El nostre Cap de Projecte fa un darrer control de qualitat i li lliura els articles per la seva aprovació.
  • El Client dóna el vistiplau final i maquetem el contingut a la seva web o li lliurem els textos en format electrònic.

 

Demani'ns pressupost sense compromís.