00376 822 111
info@webgestio.com
   

Marca

Registre o Renovació de marca verbal (1 a 3 classes)(vàlid per 10 anys)

300,- €

Signe

Sol·licitud o renovació de Signe d'Estat(vàlid per 2 anys)

75,- €/any

DNS

Servei DNS (Servidor de Noms de Domini)(vàlid per 1 any)

14,35 €

Contracta el teu domini