Dominis .ad

Web Gestió pot gestionar-li el procés de registre de marca verbal registrada pel tipus 42, exclusiu per a Internet, i el permís d'utilització de signe d'estat mitjançant els serveis d'un mandatari acreditat.

Si a més, desitja activar el domini, li oferim els nostres plans d'allotjament web.

Per obtenir un nom de domini nacional amb TLD .ad cal registrar-lo a l'Oficina de Marques del Principat d'Andorra (OMPA) amb un dels dos procediments següents :

  • Amb el registre de Comerç i Indústria, o bé amb un registre d'Associacions.
  • Com a marca verbal registrada.
  • Una vegada hagi complert algun dels dos requisists anteriors, caldrà sol·licitar al Servei de Signes d'Estat l'autorització per poder fer servir el ".ad" en un nom de domini.

Aquest nom de domini haurà de ser idèntic al nom comercial o marca registrats.

Els no residents a Andorra, obligatòriament, han d'estar representats davant de l'OMPA per un mandatari acreditat.

Periodes de renovació:

  • La marca cada 10 anys.
  • El signe d'estat cada 2 anys.
  • En el cas que vostè no renovi el signe d'estat o la marca, l'OMPA procedirà a donar de baixa el domini, deixant de funcionar tots els serveis annexos.