Usos de la Realitat Augmentada

 

Educació

En l'ensenyament es poden realitzar llibres que reprodueixen vídeos o seqüències sonores gràcies a codis impresos a les seves pàgines.

La majoria d'aplicacions i mons de realitat augmentada per a projectes educatius, s'usen en museus, parcs temàtics o exhibicions. Aquests llocs aprofiten les connexions sense fils per mostrar informació sobre objectes o llocs, així com imatges virtuals superposades en ruïnes o paisatges, amb la intenció d'ensenyar com eren aquests elements en ruïnes fa milers d'anys.

Arquitectura

La realitat augmentada també ofereix possibilitats infinites en el terreny de l'arquitectura. Podem ressuscitar virtualment un edifici històric que estigui en ruïnes, amb tan sols enfocar-ho amb la càmera del mòbil, però a més, si passegem pel carrer i veiem un edifici en construcció amb solament l'esquelet d'aquest, podrem veure virtualment l'aspecte final d'aquest edifici.

Món comercial

Al món comercial, el gran avantatge que ens brinda és l'oportunitat de veure com queda un quadre o un moble en un lloc determinat de la nostra llar abans de comprar-ho.

En Fires i exposicions és possible, enfocant al stand, obtenir informació addicional, descarregar catàlegs o participar en concursos promocionals.

Informació municipal

Com a servei d'informació al ciutadà, els ajuntaments poden posar a l'abast del ciutadà tota la informació referent a horaris dels centres sanitaris, biblioteques, centres esportius, centres lúdics o oficines municipals.

Turisme i viatges

Però si hi ha un sector que s'està beneficiant més que cap de la Realitat Augmentada és el turístic i de viatges. Gràcies a aplicacions de Realitat Augmentada que comencen a aparèixer de sèrie en alguns dispositius mòbils, i a mons de realitat augmentada com els que genera Web Gestió és possible obtenir informació rellevant de caràcter històric o de punts d'interès propers, simplement enfocant amb el mòbil el monument o paisatge des del qual vulguem obtenir informació.