AR Realitat Augmentada

Realitat Aurgmentada

Web Gestió ofereix al usuari una manera d'interactuar més impactant en un entorn en el que es barregen el món virtual i el món real.

Un dels primers projectes que materialitzen aquesta visió és una plataforma de realitat augmentada per a mòbils basada en el reconeixement d'objectes, superposant continguts multimèdia interactius a la imatge real.

La Realitat Augmentada (Augmented Reality, AR) és el terme que s'usa per definir una visió directa o indirecta d'un entorn físic del món real, els elements del qual es combinen amb elements virtuals per la creació d'una realitat mixta en temps real.

Amb l'ajuda de la tecnologia, (afegint la visió per mòbils i reconeixement d'imatges i objectes) la informació sobre el món real al voltant del usuari es converteix en interactiva i digital, afegint informació virtual a la informació física ja existent.

Lògicament la Realitat Augmentada no substitueix a la realitat física, sinó que sobreimprimeix les dades digitals al món real.

Hi ha dos tipus de Realitat Augmentada:

Realitat Augmentada per reconeixements d'Objectes.

  • Una cop reconegut un objecte l'aplicació buscarà a través d'Internet el contingut multimèdia associat a la nostra base de dades i ho sobreposa de forma dinàmica respectant la vista i perspectiva de la càmera (sensors).
  • No només es reconeixerà un contingut a la imatge, sinó que és capaç "d'enganxar-lo" virtualment, com per exemple, un vídeo que adhereix a la imatge reconeguda o un objecte 3D que, a mida que es mou la càmera, seguirà la proporció i escala adequada.

Realitat Augmentada per geolocalització

  • Assignem informació a posicions de l'espai. Quan enfoquem amb la càmera del nostre mòbil en una direcció, el sistema processa la nostra posició i la direcció en la que estem enfocant.
  • A la imatge real de la càmera del nostre dispositiu mòbil es sobre impressionen els punts d'interès al nostre abast.
  • Prement sobre la informació sobre impressionada accedim a informació addicional dels punts d'interès.