Com funciona la AR?

Intentarem explicar com funciona la realitat augmentada sense fer us de conceptes tècnics, a través d'un exemple.

Imagini que està visitant Sant Sebastià i passejant per l'espectacular Badia de la Petxina veiem un conjunt escultòric format per tres estructures d'acer, incrustades en les roques i assotades per les ones. Generalment, hauríem de portar una guia turística de la localitat per informar-nos de qui és l'autor de les escultures i que representen.

Imatge AR de Donosti

Però si disposem d'un sistema de Realitat Augmentada podrem prescindir de la guia turística en paper.

Quins components ha de tenir el sistema de realitat augmentada? Està a l'abast de qualsevol? Veurem que el sistema és senzill i a més gratuït per a la persona que el vol fer servir.

Components del sistema de realitat virtual:

  • Plànol físic: La realitat, el propi entorn que ens envolta
  • Telèfon o dispositiu mòbil: Mòbil amb GPS, giroscopi i connexió a Internet.
  • Aplicació de Realitat Augmentada: Existeixen diferents aplicacions que permeten gaudir de la realitat augmentada en els nostres dispositius. A Web Gestió desenvolupem Mons Virtuals per a les principals aplicacions de realitat augmentada (Wikitude, Layar i Junaio), totes elles de descàrrega gratuïta des del propi mòbil.
  • Món de Realitat Augmentada: Són conjunts d'informació georreferenciada que ens permet conèixer detalls de la realitat que ens envolta. A Web Gestió estem especialitzats en la creació de Mons Virtuals i en la seva difusió.

Amb aquests quatre elements, podrem barrejar la realitat amb la informació virtual de la següent forma:

Obrim la nostra aplicació de Realitat Augmentada, buscant el Món AR que ens informi dels atractius turístics de la nostra àrea i enfoquem la càmera del mòbil cap al conjunt escultòric. Gràcies al GPS i al giroscopi del nostre dispositiu, en detectar les nostres coordenades i l'adreça d'enfocament, s'identifiquen els elements físics i s'extreu d'una base de dades tota la informació que posseeixi sobre els elements del conjunt.

L'efecte de Realitat Augmentada es genera quan en la mateixa pantalla del mòbil, on estem enfocant al conjunt, apareixen les dades informatives amb l'autor, nom de l'obra, any de construcció, estil i qualsevol altra informació d'interès.