00376 822 111
info@webgestio.com
   

La publicitat a internet es caracteritza per ser publicitat digital que utilitza la xarxa com a mitjà de comunicació: webs, blocs, xarxes socials, aplicacions mòbils, correus electrònics o qualsevol altra plataforma o sistema virtual.

Internet és el sector amb més projecció mundial i que ofereix el major mercat potencial que qualsevol altre mitjà publicitari.

- InfoAdex
Estudi de la inversió publicitària