00376 822 111
info@webgestio.com
   
 • Comptabilitat oficial.
 • Creació del pla comptable (PGC) segons normativa andorrana.
 • Gestió mensual dels assentaments comptables.
 • Digitalització i supervisió dels documents.
 • Presentació dels balanços i comptes d’explotació.
 • Control de la tresoreria.
 • Conciliació de bancs.
 • Creació del Balanç de Situació, d’Explotació i de Sumes i Saldos.
 • Tràmits a Govern: dipòsit de comptes i presentació de declaracions a l’administració tributària (Impost de Societats, IGI).
 • Creació informatitzada de factures.
 • Gestió de rebuts i remeses bancàries, amb seguiment del cobrament.
 • Gestió de nòmines.
 • Tràmits i declaracions a la CASS.

Et podem ajudar?